termeni si conditii

Acești Termeni și Condiții („Termenii”) constituie un acord legal între dumneavoastră și Car Help Europe care reglementează utilizarea site-ului nostru web. Acest acord nu guvernează Serviciile sau Pachetele noastre, pentru informații suplimentare cu privire la condițiile în care vă punem la dispoziție Serviciile noastre, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile noastre. 


 • DESPRE NOI
  1. Suntem Car Help Europe of Office 0604 – 44 Evesham Avenue, Grimsby, DN34 5RT, Regatul Unit („Car Help Europe”, „noi”, „noi” sau „nostru”).
  2. Operăm www.carhelpeurope.com („site-ul nostru”).
  3. Pentru a ne contacta, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la info@carhelpeurope.com, să sunați la +46 31 360 90 05 sau să ne scrieți la adresa de mai sus.


 • TERMENI GENERALI
  1. Prevederile stabilite în acești Termeni guvernează accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web și vor constitui un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs. și noi. Putem schimba astfel de termeni din când în când și vă vom anunța în consecință dacă o facem. Dacă nu sunteți de acord cu astfel de condiții, nu trebuie să utilizați site-ul nostru. 
  2. Dacă sunteți de acord să respectați acești Termeni, vă acordăm prin prezenta o licență revocabilă, neexclusivă și netransferabilă de a utiliza site-ul nostru în cadrul acestor Termeni.
  3. Ne rezervăm dreptul de a, fără nicio notificare, explicație sau răspundere și la discreția noastră exclusivă, să vă refuzăm sau să vă suspendăm accesul la site-ul nostru web sau la Contul dvs. în orice moment, sau să eliminam sau să editam conținutul (inclusiv conținutul trimis de dvs.) pe site-ul nostru web sau pe oricare dintre site-urile noastre web afiliate (inclusiv paginile de social media). 
  4. Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica, suspenda sau întrerupe orice parte a site-ului nostru web sau a oricăror alte servicii, site-uri web afiliate (inclusiv paginile de socializare) furnizate de noi în legătură cu oricare dintre cele de mai sus în orice moment. Sunteți de acord că accesul sau operarea oricăruia dintre cele de mai sus poate fi întreruptă din când în când sau să întâmpinați dificultăți tehnice.


 • FURNIZEAZA INFORMATII
  1. Reprezentați și garantați în mod irevocabil și necondiționat că orice conținut, informații, date personale (colectiv „Conținut”) încărcate pe site-ul nostru web respectă Politica noastră de confidențialitate, Legea privind protecția datelor din Regatul Unit („DPA”) și Datele generale ale UE. Regulamentul de protecție („GDPR”) și orice alte legi aplicabile.
  2. Sunteți pe deplin responsabil pentru conținutul încărcat pe site-ul nostru web. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de niciun terț pentru:
   1. conținutul sau acuratețea oricărui conținut sau date încărcate de dvs., de noi în numele dvs. sau de orice alt utilizator al site-ului nostru web; sau
   2. pierderea oricărui conținut sau a datelor furnizate de dvs. Ar trebui să păstrați o evidență a tuturor acestor conținuturi și date. 
  3. Vom folosi conținutul încărcat de dvs. numai în scopul realizării serviciilor noastre, îndeplinirii obligațiilor noastre din prezentul Acord și în orice alt scop stabilit în mod expres în Termenii și condițiile noastre sau convenit în alt mod între noi. Nu vom dezvălui sau distribui altfel conținutul încărcat de dvs., cu excepția cazului în care este cerut de lege, de o instanță de jurisdicție competentă sau de orice autoritate guvernamentală sau de reglementare. 
  4. Avem dreptul de a vă dezvălui identitatea oricărei terțe părți care susțin că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru web constituie o încălcare a drepturilor lor conform legii din California.


 • UTILIZĂRI INTERZISE
  1. Puteți utiliza site-ul nostru web numai în scopuri legale. Nu puteți folosi site-ul nostru:
   1. în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale sau internaționale aplicabile;
   2. în orice mod care este ilegal sau fraudulos, sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos;
   3. pentru a trimite, primi, în cunoștință de cauză, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă standardele noastre de conținut, așa cum sunt stabilite în termenii și condițiile noastre în vigoare, astfel cum sunt modificate din când în când; și
   4. să transmită cu bună știință orice date, să trimită sau să încarce orice material care conține viruși, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, loggere de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau cod de computer similar conceput pentru a afecta negativ funcționarea oricărui software de calculator sau hardware.
  2. De asemenea, sunteți de acord:
   1. a nu reproduce, duplica, copia sau revând nicio parte a site-ului nostru web, cu încălcarea prevederilor Termenilor noștri; și
   2. să nu acceseze fără autorizare, să nu interfereze, să deterioreze sau să perturbe:
   3. orice parte a site-ului nostru web;
   4. orice echipament sau rețea pe care este stocat site-ul nostru web; 
   5. orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru web; sau 
   6. orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de o terță parte.


 • DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA
  1. Recunoașteți că toate drepturile de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru web oriunde în lume ne aparțin, că drepturile de pe site-ul nostru web vă sunt licențiate (nu vândute) și că nu aveți niciun drept asupra sau asupra site-ului nostru, în afară de dreptul de a folosiți-le în conformitate cu acești Termeni.
  2. Orice drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului încărcat de dvs. pe site-ul nostru web vor continua să vă aparțină dvs. sau proprietarilor acestora. Sunteți de acord că ne acordați o licență fără drepturi de autor și neexclusivă de a folosi, reproduce, publica și afișa astfel de drepturi de proprietate intelectuală în scopul realizării serviciilor, în scopuri administrative interne și în orice alte scopuri prevăzute în acești Termeni. 
  3. Recunoașteți că nu aveți dreptul de a avea acces la site-ul nostru web sub formă de cod sursă.


 • GARANȚII
  1. Deși depunem toate eforturile pentru a menține acuratețea informațiilor de pe site-ul nostru web, oferim site-ul web și tot conținutul aferent pe o bază „ca atare” și „așa cum este disponibil”, cu excepția cazului în care se specifică altfel în scris. Nu facem declarații sau garanții de niciun fel, exprese sau implicite, cu privire la funcționarea oricăreia dintre cele de mai sus, cu excepția cazului în care se specifică altfel în scris. 
  2. Conținutul de pe site-ul nostru web este furnizat doar în scopuri de informare generală și nu este destinat să constituie sau să înlocuiască sfatul profesional sau sfatul juridic de niciun fel. Vă rugăm să nu ignorați sfatul profesional sau să întârziați solicitarea de sfaturi din cauza a ceva ce ați citit pe site-ul nostru web sau în conținutul de pe site-ul nostru.
  3. Car Help Europe nu face nicio declarație cu privire la adecvarea, fiabilitatea, actualitatea, exhaustivitatea și acuratețea conținutului de pe site-ul nostru web, a informațiilor, serviciilor și a altor conținuturi conținute pe site-ul nostru. 
  4. Car Help Europe nu poate garanta că conținutul și conținutul site-ului nostru web și furnizarea conținutului site-ului nostru web vor fi întotdeauna corecte sau fără erori, fără erori și fără viruși.
  5. Car Help Europe nu își asumă răspunderea pentru conținutul incorect sau erorile și omisiunile din conținutul și informațiile noastre de pe site-ul nostru web sau conținutul acestuia (fie de natură legală, tipografică, tehnică sau de altă natură).
  6. În măsura permisă de lege, declinăm toate garanțiile, exprese sau implicite, referitoare la site-ul nostru web, inclusiv, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop. Nu garantăm că site-ul nostru web, conținutul aferent sau comunicările electronice trimise de noi sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. 


 • LIMITARE A RĂSPUNDERII
  1. Nu suntem responsabili pentru integralitatea, acuratețea sau corectitudinea oricărui conținut și informații și a oricărui conținut aferent. Sunteți de acord în mod expres că utilizarea de către dvs. a serviciilor și a site-ului nostru web, inclusiv încrederea în orice conținut și informații, este pe riscul dumneavoastră. 
  2. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul nostru web și conținutul aferent în niciun scop de revânzare și nu avem nicio răspundere față de dvs., fie prin contract, delict (inclusiv neglijență), încălcare a obligațiilor legale sau în alt mod, care decurg din sau în legătură cu acești Termeni. (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul nostru web sau orice alt site web sau software) pentru:
   1. pierderi de profituri, vânzări, afaceri sau venituri;
   2. întreruperea activității;
   3. pierderea economiilor anticipate;
   4. pierderea sau coruperea datelor sau informațiilor;
   5. pierderea oportunității de afaceri, a bunăvoinței sau a reputației; sau
   6. orice alte pierderi sau daune indirecte sau consecutive.
  3. Nimic din acești Termeni nu va limita sau exclude răspunderea noastră pentru:
   1. deces sau vătămare corporală rezultată din neglijența noastră; 
   2. fraudă; și/sau
   3. orice altă problemă cu privire la care ne este interzis, conform legislației în vigoare, să ne limităm sau să ne excludem răspunderea.
  4. Acești Termeni stabilesc întreaga amploare a obligațiilor și responsabilităților noastre cu privire la furnizarea site-ului nostru web. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în acești Termeni, nu există condiții, garanții, reprezentări sau alți termeni, expresi sau implicit, care sunt obligatorii pentru noi. Orice condiție, garanție, reprezentare sau alt termen privind furnizarea site-ului nostru web care ar putea fi altfel implicat sau încorporat în acești Termeni, fie prin statut, drept comun sau altfel, este exclus în cea mai mare măsură permisă de lege.


 • DESPĂGUBIRE

           Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne țineți pe noi și pe directorii, ofițerii, angajații, agenții și reprezentanții noștri respectivi, contractanții independenți, licențiații, succesorii și cesionarii noștri de răspundere pentru și împotriva tuturor pretențiilor, pierderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la , daune incidentale, consecutive, exemplare și indirecte) și taxe legale rezonabile, care rezultă din sau care decurg din actul, neîndeplinirea obligației sau omisiunea dvs., fie în utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web și/sau a oricăror site-uri web sau software în legătură cu acesta sau în alt mod, și dacă în ceea ce privește încălcarea de către dvs. a acestor Termeni (inclusiv Politica noastră de confidențialitate) sau a oricăror legi sau reglementări sau altfel. 


 • ALȚI TERMENI IMPORTANȚI
  1.       Putem transfera drepturile și obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni către o altă organizație, dar acest lucru nu va afecta drepturile sau obligațiile dumneavoastră conform acești Termeni. 
  2.       Puteți transfera drepturile sau obligațiile dvs. conform acestor Termeni unei alte persoane numai dacă suntem de acord în scris.
  3.       Nu a apărut nicio societate în comun, parteneriat sau agenție sau relație de muncă din cauza acestor Termeni.
  4.       Acești Termeni și orice document la care se face referire în mod expres în ei constituie întregul acord dintre noi cu privire la subiectul lor și înlocuiește și stinge toate acordurile, promisiunile, asigurările, garanțiile, declarațiile și înțelegerile anterioare dintre noi, fie că sunt scrise sau orale, referitoare la acel subiect. materie. Sunteți de acord că nu veți avea căi de atac cu privire la orice declarație, reprezentare, asigurare sau garanție (fie că este făcută în mod nevinovat sau din neglijență) care nu este prevăzută în acești Termeni sau în orice document la care se face referire în mod expres în aceștia. Sunteți de acord că nu veți avea nicio pretenție pentru declarații false nevinovate sau neglijente sau denaturare neglijentă pe baza oricărei declarații din acești Termeni sau a oricărui document la care se face referire în mod expres în aceștia.
  5.       Dacă nu insistăm să vă îndepliniți oricare dintre obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni sau dacă nu ne aplicăm drepturile împotriva dvs. sau dacă întârziem să facem acest lucru, aceasta nu va însemna că am renunțat la drepturile noastre împotriva dvs. și nu vom înseamnă că nu trebuie să respectați aceste obligații. Dacă renunțăm la o neîndeplinire a obligațiilor de către dvs., o vom face doar în scris, iar asta nu va însemna că vom renunța automat la orice neîndeplinire a obligațiilor ulterioare din partea dvs. 
  6.       Fiecare dintre condițiile acestor Termeni operează separat. Dacă orice instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre ele este ilegală sau inaplicabilă, condițiile rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare. 
  7.       Acești Termeni, subiectul și formarea lor, precum și orice alte dispute sau revendicări în legătură cu acestea, sunt guvernate de legea Angliei și Țării Galilor. În cazul oricăror astfel de dispute sau revendicări în legătură cu acești Termeni, sunteți de acord să vă angajați mai întâi în discuții de bună-credință cu noi pentru a rezolva o astfel de dispută sau revendicare. Dacă o astfel de dispută sau reclamație nu este rezolvată în termen de șaizeci (60) de zile, amândoi ne supunem irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din Anglia și Țara Galilor. 


 •  Acoperire – Ce include taxa plătită – Gestionarea cazurilor – Timp de răspuns
  1. Acesta este un acord/abonament cu o taxă unică. Taxa este cea indicată pe factura respectivă. Contractul acoperă numai utilizatorii/clienții înregistrați. Taxa se plătește pentru furnizarea de servicii juridice pentru toate și fiecare caz al utilizatorului/clientului, în perioada de acoperire a utilizatorului/clientului și care acoperă tot ceea ce este menționat pe site-ul nostru (vezi www.carhelpeurope.com) adică accidente auto, acțiuni penale (vezi și mai jos). Remunerația se plătește indiferent de utilizarea serviciului, dar și indiferent de numărul de cazuri și indiferent de ocupația care va fi cerută în fiecare caz.
  2. TAXA plătită ACCOPERĂ TOATE TAXELE JURIDICE pentru orice consultanță juridică necesară și oferită fie prin linia de asistență 24/7/365, fie personal la locul incidentului, la Secția de Poliție, la Spital, în fața procurorului, în fața procurorului. Judecător de instrucție și la Judecătoria (primă instanță și apel) pentru orice cauză civilă și penală și reprezentare în fața tuturor autorităților, instanțelor etc. de mai sus, atât în procedurile prealabile, cât și în instanță, studiind cauza, întocmind toate actele necesare, procese, rechizitoriu , memorii, declarații extrajudiciare, înștiințări la orice Autoritate, pregătirea apărării, pregătirea inculpaților și martorilor, urmărirea cauzei la fiecare pas, depunerea oricăror acte necesare la Judecătorie și/sau orice Autoritate, redactarea declarațiilor pe propria răspundere și a Procurii pentru tratarea cauzei fără a utiliza este necesară prezența /clientului (acolo unde acest lucru este aplicabil din punct de vedere legal) și informați utilizatorul/clientul despre evoluția cazului. Minorii între 14 – 18 ani trebuie să se înregistreze separat pentru a fi acoperiți. Minorii sub 14 ani sunt acoperiți dacă este acoperit cel puțin un adult care îi escortează.
  3. Odată declarat cazul, CHE se obligă să-l proceseze, sub rezerva autorizației utilizatorului/clientului. Alegerea modului de rezolvare este la propria noastră discreție (CHE) luând întotdeauna în considerare interesul utilizatorului/clientului CHE și perspectiva cazului și, eventual, rezultatul. În plus, noi suntem singurii care decidem dacă există într-adevăr un caz sustenabil și dacă este un caz penal sau civil. CHE este singura care decide dacă trebuie să existe o soluționare a cazului și condițiile soluționării.
  4. Cazurile sunt acoperite de avocații locali în cooperare cu avocații de la sediul nostru. Alegerea avocaților care să se ocupe de cazul este responsabilitatea exclusivă a noastră (CHE).
  5. Plata se face in avans si se transmite automat catre utilizator/client factura corespunzatoare, precum si numarul de cod, care este individual si unic si trebuie folosit in scop de identificare atat la linia de asistenta cat si la formularul de reclamatie.
  6. În caz de urgență, răspunsul nostru va fi în timpul minim de răspuns, având în vedere distanța și ora incidentului (orele de birou sau orele de afara biroului sau orele de după miezul nopții). Răspunsul telefonic al liniei de asistență va fi imediat 24/7.
  7. Responsabilitatea pentru tratarea cazurilor ne aparține exclusiv (CHE). În cazul în care sunt furnizate informații incorecte și/sau o actualizare inadecvată și/sau lipsă de comunicare și/sau neprezentarea dovezilor necesare și/sau furnizarea documentelor necesare, utilizatorul/clientul va fi împovărat și CHE nu va mai fi responsabil pentru succesul cazului și are, de asemenea, dreptul de a renunța la caz. Utilizatorul/clientul poate comunica cu CHE atunci când există un caz sau dorește să întrebe dacă este nevoie.


 • Ce taxă plătită NU Acoperă/Include/Înseamnă
  1. Cazuri pe care utilizatorul/clientul le va provoca prin activitățile sale frauduloase precum și ipoteze care vor avea loc în afara locației sau orei declarate. Infracțiuni comise de utilizator/client, precum și contravenții grave și deliberate, cum ar fi vătămări corporale grave și/sau periculoase, fraude sau contravenții similare. Cauze împotriva operatorilor de turism, hotelurilor, agenților de turism, companiilor de închiriere de mașini și/sau a oricăror lucruri ale acestora. În cazul unui caz între membrii CHE, CHE poate fie să acționeze prin ajungerea la un târg pentru ambele compromisuri, fie să reprezinte doar primul care a anunțat cazul și restituind taxa celuilalt. Odată ce procesul de achiziție a CHE este finalizat, utilizatorul/clientul poate numi cazul la CHE, fie online, fie prin telefon. Cazul valabil care poate fi numit la CHE este doar un caz care apare inițial după achiziționarea CHE și nu unul care a apărut înainte de cumpărare.
  2. COSTURILE cauzei, cu titlu orientativ taxe de judecată și bonuri judiciare, fotocopii, timbre și orice altceva ce trebuia achitat pentru cauză și reprezentarea utilizatorului/clientului în fața instanțelor în mod legal, cheltuieli de judecată, cheltuieli de judecată, executorii judecătorești. pentru comunicarea actelor judiciare sau extrajudiciare, costurile persoanelor învinuite pentru transferurile necesare sau cauțiunea impusă, cheltuielile de deplasare a martorilor etc., cheltuielile de expertiză etc. În general, orice costuri suportate în soluționarea cauzei, pe care utilizatorul este obligat să le facă plătiți în avans, iar în caz de refuz, serviciul ar putea să nu poată fi furnizat sau furnizat cu succes, iar CHE are dreptul de a renunța la caz dacă utilizatorul/clientul refuză din orice motiv sau nu poate plăti cheltuielile necesare.

COMPENSARE către utilizator/client și/sau orice terță parte.

 • V. Durata acoperirii – Locul acoperirii – Încetarea acoperirii
   1. Durată: Acoperirea începe după înregistrarea corespunzătoare la CHE și acoperă numai cazurile apărute după înregistrare și nu înainte de înregistrare. Perioada de acoperire este cea declarată la procesul de înregistrare începând de la sosire (sau înregistrare dacă înregistrarea urmează sosire) până la ora plecării sau mai puțin dacă la înregistrare este declarat mai puțin timp. Perioada de acoperire nu poate depăși 40 de zile calendaristice consecutive.
   2. „Locul” de acoperire a cazului este cel declarat în procesul de înregistrare și destinațiile din apropiere. Dacă nu a fost declarat niciun „loc”, atunci „loc” este considerat „locul” hotelului/închirierii unei mașini sau alt loc de achiziție a CHE și a destinațiilor din apropiere. 
   3. Acest lucru poate fi reziliat în cazul unui comportament neautorizat sau necorespunzător al uneia dintre părți, al lipsei de răspuns la un caz sau al unui abuz al serviciului de către utilizator/client.
 •  Cazurile pe care le gestionăm
  1. Accidente acoperite: accidente de călătorie cu mașină, motocicletă, ATV, camion.
  2. Acțiuni penale acoperite: A) Acțiune penală împotriva dumneavoastră în caz de accident de mașină. Vă vom reprezenta în fața oricărei instanțe, autorități și secție de poliție pentru orice acțiune penală împotriva dumneavoastră în timpul șederii dumneavoastră în afara țării de reședință și vom lua toate acțiunile adecvate împotriva infractorului, atât penale, cât și civile, prin solicitarea de despăgubiri. Vă vom reprezenta în fața oricărei instanțe, autorități și secție de poliție pentru orice accident auto neintenționat pe care îl puteți comite în timpul călătoriei dvs., dacă sunteți implicat într-un accident care a dus la rănirea sau decesul cuiva din vina dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți că nu sunteți acoperit dacă conduceți sub influența alcoolului sau a drogurilor. În toate ocaziile de mai sus, urmărim, de asemenea, cazul dumneavoastră de la început până la sfârșit, chiar și fără prezența dumneavoastră, după întoarcerea dumneavoastră acasă, cu împuternicirea corespunzătoare.


 • Creanțe

Pentru a face o reclamație, vă rugăm să vizitați serviciul nostru online de reclamații www.carhelpeurope.com. Alternativ, sunați la +46 31 360 90 05 și cereți unui agent CHE să vă pregătească formularul de reclamație sau trimiteți un e-mail la info@carhelpeurope.com și vă vom contacta. Trebuie să completați formularul și să ni-l trimiteți cât mai curând posibil cu toate informațiile și documentele pe care le solicităm. Este esențial să ne furnizați cât mai multe detalii posibil, pentru a ne permite să tratăm rapid cererea dumneavoastră. Vă rugăm să păstrați fotocopii ale tuturor informațiilor pe care ni le trimiteți. După depunerea unei reclamații în oricare dintre modurile menționate mai sus, o copie a revendicării dvs. va fi trimisă automat la adresa dvs. de e-mail declarată. Dacă există greșeli pe care doriți să le corectați sau informații suplimentare pe care doriți să le adăugați, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail înapoi cu corecțiile și/sau completările necesare. Dacă nu răspundeți în termen de 24 de ore, înseamnă că sunteți de acord cu informațiile incluse în formularul de revendicare trimis prin e-mail.

În ceea ce privește onorariile, în cazul cheltuielilor obligatorii în afara reprezentării juridice (adică taxe judiciare dacă este cazul, timbre judiciare, cheltuieli pentru notificarea actelor etc.), acestea nu sunt incluse în
0
Coșul tău este gol!

Se pare că încă nu ați adăugat niciun articol în coș.

Răsfoiți produse
Alimentat de Caddy