όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (οι «Όροι») αποτελούν μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Car Help Europe που διέπει τη χρήση του ιστότοπού μας. Αυτή η συμφωνία δεν διέπει τις Υπηρεσίες ή τα Πακέτα μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους με τους οποίους διαθέτουμε τις Υπηρεσίες μας, ανατρέξτε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών . 


 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  1. Είμαστε Car Help Europe του Office 0604 – 44 Evesham Avenue, Grimsby, DN34 5RT, Ηνωμένο Βασίλειο ("Car Help Europe", "εμείς", "εμάς" ή "μας").
  2. Λειτουργούμε www.carhelpeurope.com (ο «ιστότοπός μας»).
  3. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε μας email στο info@carhelpeurope.com, καλέστε στο +46 31 360 90 05 ή γράψτε μας στην παραπάνω διεύθυνση.


 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Οι διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπού μας και θα αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τέτοιους όρους από καιρό σε καιρό και θα σας ειδοποιήσουμε ανάλογα εάν το κάνουμε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. 
  2. Με την επιφύλαξη ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους, σας χορηγούμε με το παρόν μια ανακλητή, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του ιστότοπού μας για αυτούς τους Όρους.
  3. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς καμία ειδοποίηση, εξήγηση ή ευθύνη και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, ή να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που υποβάλατε) στο τον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε από τους συνδεδεμένους ιστότοπούς μας (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 
  4. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, συνδεδεμένων ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένων των σελίδων κοινωνικών μέσων) που παρέχονται από εμάς σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω ανά πάσα στιγμή. Συμφωνείτε ότι η πρόσβαση ή η λειτουργία οποιουδήποτε από τα παραπάνω ενδέχεται κατά καιρούς να διακόπτεται ή να αντιμετωπίζει τεχνικές δυσκολίες.


 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  1. Ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογικά "Περιεχόμενο") που ανεβάζετε στον ιστότοπό μας συμμορφώνεται με την Πολιτική Απορρήτου μας, τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου ("DPA") και τα Γενικά Δεδομένα της ΕΕ Κανονισμός Προστασίας («GDPR») και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για το περιεχόμενό σας που ανεβάζετε στον ιστότοπό μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για:
   1. το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων που ανεβάζετε εσείς, εμείς για λογαριασμό σας ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του ιστότοπού μας· ή
   2. την απώλεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων που μας παρέχετε. Θα πρέπει να διατηρείτε αρχείο με όλο αυτό το περιεχόμενο και δεδομένα. 
  3. Θα χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο που ανεβάζετε μόνο για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών μας, της εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας βάσει της παρούσας Συμφωνίας και οποιουδήποτε άλλου σκοπού που ορίζεται ρητά στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή άλλως συμφωνηθεί μεταξύ μας. Δεν θα αποκαλύψουμε ή δεν θα διανείμουμε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, ένα αρμόδιο δικαστήριο ή οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή. 
  4. Έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε στον ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια.


 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
  1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας:
   1. με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τυχόν ισχύοντες τοπικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς·
   2. με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα·
   3. να στείλουμε, να λάβουμε εν γνώσει μας, να ανεβάσουμε, να κατεβάσουμε, να χρησιμοποιήσουμε ή να επαναχρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας, όπως ορίζονται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, όπως τροποποιούνται κατά καιρούς· και
   4. για εν γνώσει της μετάδοσης οποιωνδήποτε δεδομένων, αποστολής ή αποστολής οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή σκεύη, εξαρτήματα.
  2. Συμφωνείτε επίσης:
   1. να μην αναπαράγουμε, αντιγράψουμε, αντιγράψουμε ή μεταπωλήσουμε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των διατάξεων των Όρων μας. και
   2. να μην έχει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνει, να βλάπτει ή να διακόπτει:
   3. οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας·
   4. οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας· 
   5. οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή του ιστότοπού μας· ή 
   6. οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.


 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  1. Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας οπουδήποτε στον κόσμο ανήκουν σε εμάς, ότι τα δικαιώματα στον ιστότοπό μας παραχωρούνται (δεν πωλούνται) σε εσάς και ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα στον ιστότοπό μας ή στον ιστότοπό μας εκτός από το δικαίωμα χρησιμοποιήστε τα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
  2. Οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιεχόμενο που ανεβάζετε στον ιστότοπό μας θα συνεχίσουν να ανήκουν σε εσάς ή τους αντίστοιχους κατόχους τους. Συμφωνείτε ότι μας παραχωρείτε άδεια χωρίς δικαιώματα και μη αποκλειστική χρήση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και προβολή τέτοιων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους σκοπούς της εκτέλεσης των υπηρεσιών, εσωτερικών διοικητικών σκοπών και οποιωνδήποτε άλλων σκοπών που ορίζονται στους παρόντες Όρους. 
  3. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπό μας σε μορφή πηγαίου κώδικα.


 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  1. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, παρέχουμε τον ιστότοπο και όλο το σχετικό περιεχόμενο «ως έχει» και «ως διαθέσιμο», εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς. Δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς τη λειτουργία οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως. 
  2. Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης και δεν προορίζεται να αποτελέσει ή να υποκαταστήσει επαγγελματικές συμβουλές ή νομικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Μην αγνοείτε τις επαγγελματικές συμβουλές και μην καθυστερείτε να αναζητήσετε συμβουλές για κάτι που έχετε διαβάσει στον ιστότοπό μας ή στο περιεχόμενο του ιστότοπού μας.
  3. Το Car Help Europe δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου στον ιστότοπό μας, των πληροφοριών, των υπηρεσιών και άλλου περιεχομένου που περιέχεται στον ιστότοπό μας. 
  4. Το Car Help Europe δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας και το περιεχόμενό μας και η παροχή του περιεχομένου του ιστότοπού μας θα είναι πάντα σωστό ή χωρίς σφάλματα, σφάλματα και ιούς.
  5. Το Car Help Europe δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένο περιεχόμενο ή λάθη και παραλείψεις στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στο περιεχόμενό του (είτε νομικής, τυπογραφικής, τεχνικής ή άλλης φύσης).
  6. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπός μας, το σχετικό περιεχόμενο ή οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από εμάς δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. 


 • ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  1. Δεν φέρουμε ευθύνη για την πληρότητα, την ακρίβεια ή την ορθότητα οποιουδήποτε περιεχομένου και πληροφοριών και οποιουδήποτε σχετικού περιεχομένου. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών και του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από οποιοδήποτε περιεχόμενο και πληροφορίες, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. 
  2. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας και το σχετικό περιεχόμενο για οποιουσδήποτε σκοπούς μεταπώλησης και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβαση νομοθετικού καθήκοντος ή άλλως, που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του ιστότοπού μας ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή λογισμικού) για:
   1. απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων·
   2. επιχειρησιακή διακοπή?
   3. απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης·
   4. απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή πληροφοριών·
   5. απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης· ή
   6. οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.
  3. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για:
   1. θάνατος ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας· 
   2. απάτη; και/ή
   3. οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο απαγορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας.
  4. Αυτοί οι Όροι καθορίζουν την πλήρη έκταση των υποχρεώσεων και υποχρεώσεων μας σχετικά με την παροχή του ιστότοπού μας. Εκτός από όσα αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους, δεν υπάρχουν όροι, εγγυήσεις, παραστάσεις ή άλλοι όροι, ρητές ή σιωπηρές, που να μας δεσμεύουν. Οποιοσδήποτε όρος, εγγύηση, εκπροσώπηση ή άλλος όρος σχετικά με την παροχή του ιστότοπού μας, ο οποίος θα μπορούσε διαφορετικά να υπονοηθεί ή να ενσωματωθεί σε αυτούς τους Όρους είτε από νόμο, κοινό νόμο ή άλλον τρόπο, αποκλείεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.


 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

           Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε εμάς, και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, αντιπροσώπους και αντιπροσώπους μας, ανεξάρτητους εργολάβους, δικαιοδόχους, διαδόχους και εκχωρήσεις αβλαβείς από και έναντι όλων των αξιώσεων, απωλειών, εξόδων, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των άμεσων , τυχαίες, επακόλουθες, παραδειγματικές και έμμεσες ζημίες) και εύλογες νομικές αμοιβές, που προκύπτουν ή προκύπτουν από πράξη, αθέτηση ή παράλειψή σας, είτε κατά τη χρήση του ιστότοπού μας ή/και οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή λογισμικού σε σχέση με αυτές ή με άλλο τρόπο, και είτε σε σχέση με την παραβίαση αυτών των Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου μας) είτε οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών ή άλλως. 


 • ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1.       Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων σε άλλο οργανισμό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων. 
  2.       Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων σε άλλο πρόσωπο μόνο εάν συμφωνήσουμε εγγράφως.
  3.       Καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση ή αντιπροσωπεία ή σχέση εργασίας δεν έχει προκύψει λόγω των παρόντων Όρων.
  4.       Αυτοί οι Όροι και κάθε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με το αντικείμενό τους και αντικαθιστά και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις, παραστάσεις και συμφωνίες μεταξύ μας, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με αυτό το θέμα ύλη. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε διορθωτικά μέτρα σε σχέση με οποιαδήποτε δήλωση, εκπροσώπηση, διαβεβαίωση ή εγγύηση (είτε έγινε αθώα είτε εξ αμελείας) που δεν ορίζεται στους παρόντες Όρους ή σε οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε καμία αξίωση για αθώα ή εξ αμελείας ψευδή δήλωση ή ανακρίβεια από αμέλεια με βάση οποιαδήποτε δήλωση στους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε έγγραφο αναφέρεται ρητά σε αυτούς.
  5.       Εάν αποτύχουμε να επιμείνουμε να εκπληρώσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, ή εάν δεν επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας ή εάν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον σας και δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν παραιτηθούμε από μια προεπιλογή από εσάς, θα το πράξουμε μόνο εγγράφως, και αυτό δεν θα σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε αυτόματα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη προεπιλογή εκ μέρους σας. 
  6.       Κάθε ένας από τους όρους των παρόντων Όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι κάποια από αυτές είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. 
  7.       Αυτοί οι Όροι, το αντικείμενό τους και ο σχηματισμός τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διαφορές ή αξιώσεις σε σχέση με αυτούς, διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε τέτοιων διαφωνιών ή αξιώσεων σε σχέση με αυτούς τους Όρους, συμφωνείτε να συμμετάσχετε πρώτα σε καλόπιστες συζητήσεις μαζί μας για την επίλυση αυτής της διαφοράς ή αξίωσης. Εάν μια τέτοια διαφορά ή αξίωση δεν επιλυθεί εντός εξήντα (60) ημερών, υποβάλλουμε αμφότεροι αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας. 


 •  Κάλυψη – Τι περιλαμβάνει το τέλος που καταβάλλεται – Χειρισμός υπόθεσης – Χρόνος απόκρισης
  1. Πρόκειται για συμφωνία/συνδρομή με εφάπαξ χρέωση. Το τέλος είναι αυτό που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο. Η σύμβαση καλύπτει μόνο εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες. Το τέλος καταβάλλεται για την παροχή νομικών υπηρεσιών για όλους και για κάθε περίπτωση του χρήστη/πελάτη, κατά τη διάρκεια του χρόνου κάλυψης του χρήστη/πελάτη και το οποίο καλύπτει όλα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας (βλ. www.carhelpeurope.com) δηλαδή τροχαία ατυχήματα, εγκληματικές ενέργειες (βλ. επίσης παρακάτω). Η αμοιβή είναι καταβλητέα ανεξάρτητα από τη χρήση της υπηρεσίας, αλλά και ανεξάρτητα από τον αριθμό των περιπτώσεων και ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα απαιτηθεί σε κάθε περίπτωση.
  2. ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ για οποιαδήποτε νομική συμβουλή χρειάζεται και προσφέρεται είτε μέσω της γραμμής βοήθειας 24/7/365 είτε αυτοπροσώπως στο σημείο του συμβάντος, στο Αστυνομικό Τμήμα, στο Νοσοκομείο, ενώπιον της ΔΑ (εισαγγελέα), πριν από την Ανακριτής και στο Δικαστήριο (πρωτοβάθμιο και εφετείο) για κάθε αστική και ποινική υπόθεση και εκπροσώπηση ενώπιον όλων των ανωτέρω Αρχών, Δικαστηρίων κ.λπ., τόσο σε προδικαστικές διαδικασίες όσο και σε δικαστήριο, μελέτη της υπόθεσης, σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων, μηνύσεων, μηνυτηρίων. , υπομνήματα, εξώδικες δηλώσεις, ειδοποιήσεις σε οποιαδήποτε Αρχή, προετοιμασία υπεράσπισης, προετοιμασία κατηγορουμένων και μαρτύρων, παρακολούθηση της υπόθεσης σε κάθε βήμα, κατάθεση οποιωνδήποτε απαραίτητων εγγράφων στο Δικαστήριο ή/και οποιαδήποτε Αρχή, σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων και πληρεξούσιο για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης χωρίς την άδεια του χρήστη /απαιτείται η παρουσία του πελάτη (όπου αυτό ισχύει νομικά) και ενημερώνει τον χρήστη/πελάτη για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ανήλικοι μεταξύ 14 – 18 ετών πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά για να καλύπτονται. Ανήλικοι κάτω των 14 ετών καλύπτονται εάν καλύπτεται τουλάχιστον ένας ενήλικας που τους συνοδεύει.
  3. Αφού δηλωθεί η υπόθεση, η CHE αναλαμβάνει να τη διεκπεραιώσει, με την επιφύλαξη της εξουσιοδότησης του χρήστη/πελάτη. Η επιλογή του τρόπου επίλυσής του είναι στη δική μας αποκλειστική διακριτική ευχέρεια (της CHE), λαμβάνοντας πάντα υπόψη το βέλτιστο συμφέρον χρήστη/πελάτη του CHE και την προοπτική της υπόθεσης και ενδεχομένως να αποδειχθεί. Επιπλέον, είμαστε οι μόνοι που αποφασίζουμε εάν υπάρχει πραγματικά μια βιώσιμη υπόθεση και εάν πρόκειται για ποινική ή αστική υπόθεση. Η CHE είναι η μόνη που αποφασίζει αν πρέπει να υπάρξει διευθέτηση της υπόθεσης και των όρων του διακανονισμού.
  4. Οι υποθέσεις καλύπτονται από τοπικούς δικηγόρους σε συνεργασία με δικηγόρους στα κεντρικά μας γραφεία. Η επιλογή των δικηγόρων που θα αναλάβουν την υπόθεση είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη (της CHE).
  5. Η πληρωμή πραγματοποιείται εκ των προτέρων και το αντίστοιχο τιμολόγιο αποστέλλεται αυτόματα στον χρήστη/πελάτη, καθώς και ο κωδικός αριθμός, ο οποίος είναι ατομικός και μοναδικός και πρέπει να χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοποίησης τόσο στη γραμμή βοήθειας όσο και στη φόρμα αξίωσης.
  6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η απάντησή μας θα είναι εντός του ελάχιστου χρόνου απόκρισης, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση και την ώρα του συμβάντος (ώρες γραφείου ή ώρες εκτός γραφείου ή μεταμεσονύκτια). Η τηλεφωνική ανταπόκριση της γραμμής βοήθειας θα είναι άμεση σε βάση 24/7.
  7. Η ευθύνη για τον χειρισμό των υποθέσεων ανήκει αποκλειστικά σε εμάς (CHE). Σε περίπτωση παροχής εσφαλμένων πληροφοριών ή/και ακατάλληλης ενημέρωσης και/ή έλλειψης επικοινωνίας και/ή αδυναμίας προσκόμισης απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων ή/και αδυναμίας παροχής απαραίτητων εγγράφων, ο χρήστης/πελάτης θα επιβαρύνεται και η CHE δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη για την επιτυχία της υπόθεσης και έχει επίσης το δικαίωμα να αποσύρει την υπόθεση. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το CHE όταν υπάρχει περίπτωση ή θέλει να ρωτήσει εάν υπάρχει κάποια ανάγκη.


 • Το ποσό που καταβάλλεται ΔΕΝ καλύπτεται/περιλαμβάνει/ σημαίνει
  1. Περιπτώσεις που θα προκαλέσει ο χρήστης/πελάτης από τις δόλιες δραστηριότητές του καθώς και υποθέσεις που θα πραγματοποιηθούν εκτός της αναφερόμενης τοποθεσίας ή χρόνου. Αδικήματα που διαπράττονται από τον χρήστη/πελάτη, καθώς και σοβαρά και εσκεμμένα παραπτώματα, όπως σοβαροί σωματικοί ή/και επικίνδυνοι τραυματισμοί, απάτη ή παρόμοια παραπτώματα. Υποθέσεις κατά τουριστικών πρακτόρων, ξενοδοχείων, ταξιδιωτικών πρακτόρων, εταιρειών Rent A Car ή/και οποιουδήποτε από τα πράγματα τους. Σε περίπτωση υπόθεσης μεταξύ των μελών της CHE, η CHE μπορεί είτε να ενεργήσει καταλήγοντας σε δίκαιη και για τους δύο συμβιβασμούς είτε να εκπροσωπήσει μόνο τον πρώτο που ανακοίνωσε την υπόθεση και να επιστρέψει την αμοιβή στον άλλο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς του CHE, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ορίσει την υπόθεση στο CHE, είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά. Η έγκυρη περίπτωση που μπορεί να διοριστεί στη CHE είναι μόνο μια περίπτωση που εμφανίζεται αρχικά μετά την αγορά της CHE και όχι αυτή που έχει προκύψει πριν από την αγορά.
  2. ΕΞΟΔΑ της υπόθεσης, ενδεικτικά δικαστικά έξοδα και δικαστικά κουπόνια, φωτοτυπίες, γραμματόσημα και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν να πληρωθεί για την υπόθεση και η νομική εκπροσώπηση του χρήστη/πελάτη ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικά έξοδα, έξοδα κατάθεσης αγωγής, δικαστικοί επιμελητές για την επίδοση δικαστικών ή εξώδικων εγγράφων, έξοδα κατηγορουμένων για αναγκαίες μεταγωγές ή επιβολή εγγύησης, έξοδα μαρτύρων για ταξίδι κ.λπ., έξοδα πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. πληρώστε εκ των προτέρων και σε περίπτωση άρνησης η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή ή η επιτυχής παροχή της και η CHE έχει το δικαίωμα να αποσύρει την υπόθεση εάν ο χρήστης/πελάτης αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο ή δεν είναι σε θέση να πληρώσει τα απαραίτητα έξοδα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ στον χρήστη/πελάτη ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 • V. Διάρκεια κάλυψης – Τόπος κάλυψης – Λήξη κάλυψης
   1. Διάρκεια: Η κάλυψη ξεκινά μετά την κατάλληλη εγγραφή στο CHE και καλύπτει μόνο περιπτώσεις που σημειώθηκαν μετά την εγγραφή και όχι πριν από την εγγραφή. Η περίοδος κάλυψης είναι αυτή που δηλώνεται κατά τη διαδικασία εγγραφής, ξεκινώντας από την ώρα άφιξης (ή εγγραφής, εάν η εγγραφή ακολουθεί την άφιξη) μέχρι την ώρα αναχώρησης ή λιγότερο εάν δηλωθεί λιγότερος χρόνος κατά την εγγραφή. Η περίοδος κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες.
   2. Ο «τόπος» κάλυψης της υπόθεσης είναι αυτός που δηλώνεται στη διαδικασία εγγραφής και οι κοντινοί προορισμοί. Εάν δεν έχει δηλωθεί κανένα «μέρος», τότε ως «μέρος» θεωρείται ο «τόπος» του ξενοδοχείου/ενοικίασης αυτοκινήτου ή άλλου τόπου αγοράς CHE και κοντινών προορισμών. 
   3. Αυτό μπορεί να τερματιστεί σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή ακατάλληλης συμπεριφοράς από ένα από τα μέρη, αδυναμίας απάντησης σε υπόθεση ή κατάχρησης της υπηρεσίας από τον χρήστη/πελάτη.
 •  Υποθέσεις που χειριζόμαστε
  1. Ατυχήματα που καλύπτονται: Ατυχήματα με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, ATV, φορτηγά.
  2. Ποινικές ενέργειες που καλύπτονται: Α) Ποινικές ενέργειες εναντίον σας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Θα σας εκπροσωπήσουμε ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής και Αστυνομικού Σταθμού για οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια εναντίον σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας εκτός της χώρας διαμονής σας και θα λάβουμε όλες τις κατάλληλες ενέργειες κατά του δράστη, τόσο ποινικό, διαδεχόμενος ποινή φυλάκισης και αστική, διεκδικώντας αποζημίωση. Θα σας εκπροσωπήσουμε ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Αρχής και Αστυνομικού Σταθμού για οποιοδήποτε μη εσκεμμένο τροχαίο ατύχημα που μπορεί να διαπράξετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, εάν εμπλακείτε σε ατύχημα που οδήγησε σε τραυματισμό ή θάνατο κάποιου με υπαιτιότητά σας. Λάβετε υπόψη ότι δεν καλύπτεστε εάν οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, παρακολουθούμε επίσης την υπόθεσή σας από την αρχή μέχρι το τέλος, ακόμη και χωρίς την παρουσία σας, μετά την επιστροφή σας στην πατρίδα σας, με το κατάλληλο πληρεξούσιο (Πληροδότημα).


 • Αξιώσεις

Για να υποβάλετε αξίωση, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας υπηρεσία αξιώσεων www.carhelpeurope.com. Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στο +46 31 360 90 05 και ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο της CHE να ετοιμάσει το έντυπο αξίωσης για εσάς ή στείλτε email στο info@carhelpeurope.com και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα και να μας τη στείλετε το συντομότερο δυνατό με όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ζητάμε. Είναι σημαντικό να μας παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να χειριστούμε γρήγορα την απαίτησή σας. Παρακαλούμε κρατήστε φωτοαντίγραφα όλων των πληροφοριών που μας στέλνετε. Μετά την υποβολή αξίωσης με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους, ένα αντίγραφο της αξίωσής σας θα αποσταλεί αυτόματα στη δηλωθείσα διεύθυνση email σας. Εάν υπάρχουν λάθη που θέλετε να διορθωθούν ή πρόσθετες πληροφορίες που θέλετε να προστεθούν, στείλτε μας email με τις διορθώσεις ή/και τις απαραίτητες προσθήκες. Εάν δεν απαντήσετε εντός 24 ωρών, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη φόρμα αξίωσης που σας εστάλη μέσω email.

Όσον αφορά τις αμοιβές, σε περίπτωση υποχρεωτικών δαπανών εκτός νομικής εκπροσώπησης (π.χ. δικαστικά έξοδα εάν υπάρχουν, δικαστικά ένσημα, έξοδα εξυπηρέτησης εγγράφων κ.λπ.), αυτά δεν περιλαμβάνονται στο
0
Το καλάθι σας είναι άδειο!

Φαίνεται ότι δεν έχετε προσθέσει ακόμη αντικείμενα στο καλάθι σας.

Περιήγηση προϊόντων
Τροφοδοτείται με Κουτί